Ga voor duidelijk inzicht
in uw bedrijf

Ontdek onze 1 pagina-strategie

Familymind biedt u, met steun van de auteurs (Vic Wouters, Guy Vercauteren, Erik De schutter), diverse 1-pagina-strategie opleidingen (voordrachten, workshops) en begeleidingen (individuele coaching of in groep).

Wat is de 1-pagina-strategie?

De 1-pagina-strategie is een eenvoudig strategie-concept, speciaal ontwikkeld op maat van en met de hulp van kmo-ondernemers. Het concept bestaat uit een beknopt en overzichtelijk strategieplan op één A4 pagina en een 10-stappen strategie ontwikkelingstraject. Een concept dat zich beperkt tot wat nodig en voldoende is in een kmo-omgeving. Een beproefde strategieoefening die werkt voor elke ondernemer met groeiambitie en doorzettingsvermogen, ongeacht de aard of omvang van het bedrijf, ongeacht de achtergrond van de bedrijfsleider. Voor meer informatie zie www.de1paginastrategie.be

Is een 1-pagina-strategieoefening iets voor u?

Herkent u één van de volgende situaties:

  • U hebt geen helder beeld van de toekomstmogelijkheden van uw bedrijf, en wilt daar toch graag zicht op krijgen.
  • U hebt de indruk dat uw bedrijf goed draait, maar bent op zoek naar bevestiging om het gevoel van onzekerheid te bannen.
  • U werkt dag en nacht maar uw cijfers zijn niet in lijn met uw verwachtingen.
  • U ziet de marktomgeving drastisch veranderen, maar weet niet goed wat de impact zal zijn op uw bedrijf.
  • U hebt een duidelijk idee van de richting die u wilt uitgaan met het bedrijf, maar u weet niet hoe u dat moet onderbouwen met feiten en cijfers.

Dit zijn typische situaties waarin een strategieoefening, zoals het 1-pagina-strategietraject, u kan helpen.

Wat kan het 1-pagina-strategieconcept u bieden?

  • Een denkkader om uw gedachten te ordenen en tot een gezond financieel en strategisch bedrijfsbeleid te komen.
  • Een simpel en gestructureerd analyseproces (een stap-per-stap rijpingsproces) dat inzicht biedt in het bedrijf en de marktomgeving, en u in staat stelt om een duidelijke toekomstvisie te ontwikkelen en duidelijke strategiekeuzes te maken.
  • Een simpele methode waarin uw kennis en ervaring zal aangevuld worden met de nodige feiten en cijfers; dit alles binnen handbereik van elke ondernemer, ook zonder financiële opleiding of achtergrond.
  • Een set van 12 voorgedrukte 1-pagina werkdocumenten in digitale of printversie die u hoeft enkel in te vullen.
  • Een beknopt en overzichtelijk 1-pagina-strategieplan (op 1 A4 pagina) dat de communicatie met aandeelhouders, medevennoten, medewerkers en familieleden sterk vergemakkelijkt, en helpt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen of te houden.

Hoe kunt u nu concreet een 1-pagina-strategieoefening aanpakken?

Optie 1: Ga zelf met het 1-pagina-strategieboek aan de slag

U kunt het boek “De 1-pagina-strategie voor kmo-ondernemers met groeiambitie” (Vic wouters, Guy Vercauteren, Erik De Schutter) kopen en er zelf mee aan de slag gaan. Elke stap van het 10-stappen strategie ontwikkelingstraject wordt in het boek duidelijk uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van een eenvoudig kmo praktijkvoorbeeld. Voor kant-en-klare werkdocumenten en aanvullende tips en adviezen kunt u terecht op www.de1paginastrategie.be. Voor bijkomende informatie of advies kan u een kennismakingsvoordracht bijwonen (zie kalender) of ons persoonlijk contacteren.

Prijs: 35 euro per boek (incl. BTW), werkdocumenten zijn gratis beschikbaar op www.de1paginastrategie.be

Optie 2: Workshop: een eerste opstap naar een 1-pagina-strategieplan

In een halve dag overlopen wij met u het 10-stappen 1-pagina-strategie ontwikkelingstraject (dat geeft u een goed beeld van wat de strategieoefening inhoudt), en werken we vervolgens samen de eerste stap van het traject uit voor uw bedrijf. We vertrekken van uw meest recente jaarresultatenrekening, en helpen u om die op een zinvolle manier samen te vatten in een overzichtelijke 1-pagina tabel, waaruit zal blijken of uw financiële toestand OK is of ingrijpende bijsturing vereist in de toekomst. Een erg nuttige en verrijkende oefening!

Locatie: bij u op het bedrijf

Prijs: 579 euro excl. btw (Inclusief 1-pagina-strategie handboek) Met KMO portefeuille geniet u van een korting tot 40%, dwz 347 euro ipv 579 euro.

Optie 3: Persoonlijke begeleiding doorheen het 1-pagina-strategietraject

Wij gidsen en begeleiden u persoonlijk door elke stap van het 10-stappen traject, waarbij wij tevens als objectief klankbord functioneren. Wij helpen u, gespreid over een zestal maanden, uw eigen meerjaren strategieplan ontwikkelen en uitschrijven. Een intensief, verrijkend traject dat we samen doorlopen. Individuele begeleiding is de beste aanpak om tot goede resultaten te komen, en werkt, mits u over de nodige groeiambitie en het nodige doorzettingsvermogen beschikt. Contacteer ons voor een individueel begeleidingstraject.


Bedrijven en organisaties waarmee
wij samenwerken