Voor welke uitdaging
staat uw bedrijf?

Wij helpen uw bedrijf en familie groeien
over generaties heen

Familymind focust op de essentie om te komen tot een succesvol familiebedrijf.

1. Hulp bij uitdagingen voor uw bedrijf

Zwakke bedrijfsresultaten zijn bijna altijd het gevolg van een gebrek aan strategie of de uitvoering ervan. Een gezond familiebedrijf heeft groeiambities, lange termijn plannen, en een missie die ze over generaties heen uitdraagt. Maar meestal zitten al deze plannen enkel in het hoofd van de bedrijfsleider en worden ze uitgevoerd vanuit het buikgevoel. Ze zijn vaak weinig onderbouwd met cijfers en maatstaven. Bij een sterke groei worden deze bedrijven geconfronteerd met groeipijnen bij gebrek aan een duidelijke visie en strategie. Of erger, er ontstaan uiteenlopende visies tussen aandeelhouders, familieleden, of leidinggevenden. Bovendien dwingen snelle marktveranderingen en nieuwe concurrentievormen de bedrijven vandaag grondig na te denken welke koers men wil gaan varen in de toekomst. Maar ook de medewerkers, medevennoten, familieleden, opvolgers, en externe belanghebbenden (klanten, banken,...) dwingen de bedrijfsleider om deze plannen ook effectief op papier te zetten.

Wij zorgen ervoor dat:

 • U een duidelijk, goed doordacht meerjaren strategieplan kan uitschrijven voor uw bedrijf volgens de bewezen 1-paginastrategie methodologie.
 • U de toekomstvisie van uw bedrijf en uw horizonten kan verruimen door eens buiten de bestaande kaders te denken.
 • U handvaten heeft om onder aandeelhouders, medewerkers en familieleden alle neuzen in dezelfde richting te krijgen over de koers die het familiebedrijf gaat varen.
 • U alle tools ter beschikking heeft om een gezond financieel en strategisch beleid te voeren in uw bedrijf.
 • U helder, duidelijk en to-the-point kan communiceren aan interne en externe belanghebbenden waar uw bedrijf voor staat en wat haar toekomstvisie is.

2. Hulp bij uitdagingen voor uw familie

Goede onderlinge relaties en wederzijds vertrouwen zijn de motor van het succes in familiebedrijven. Vaak belemmeren stroeve communicatie, moeilijke verstandhoudingen, en interne conflicten, de verdere groei en ontwikkeling van het familiebedrijf. Succesvolle bedrijven slagen er echter in om de familie als één blok achter het bedrijf te scharen. Vaak is dit echter een tweesnijdend zwaard. Als door open communicatie gewerkt wordt aan goede onderlinge relaties, dan vormt dit een extra hefboom voor het succes van het bedrijf. Maar bij het optreden van onenigheden en stroeve communicatie, ontstaat er een rem op de groei en prestaties van het familiebedrijf. Indien u uw familiebedrijf wil laten groeien over generaties heen, is er geen andere weg dan te investeren in verbindende communicatie op de werkvloer en tussen familieleden.

Wij zorgen ervoor dat:

 • U effectiever kan communiceren met uw familieleden en medewerkers.
 • U beter om kan gaan met moeilijke situaties onder familieleden en medewerkers.
 • U meer inzicht ontwikkelt in de communicatiestijl en -patronen in uw bedrijf en hoe u deze kan verbeteren.
 • U beter om kan gaan met conflict en met de emotionele dynamiek die hiermee gepaard gaat.
 • U in staat bent om onenigheden op te lossen en te groeien naar duurzame relaties.
 • U steviger staat in uw familiebedrijf, door duidelijker te kunnen overbrengen wat u wil en door beter te luisteren naar waar het bij anderen werkelijk om gaat.
 • U inzicht krijgt in de toegevoegde waarde van goed bestuur in uw bedrijf en familie (goed werkende raad van bestuur, raad van advies, familieraad of familieforum).

3. Hulp bij uitdagingen rond overdracht

Overdracht vormt ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen voor een ondernemer. Naast de opstart en de doorgroei, betreft de overdracht een derde belangrijke fase in de levenscyclus van een onderneming, die u in principe slechts één keer doet in uw leven. Veel ondernemers weten echter niet hoe eraan te beginnen en schuiven de overdracht op de lange baan. Soms tot grote ergernis van de volgende generatie. Hierdoor gaan vaak sterke familiebedrijven samen op pensioen met de zaakvoerder.

Overdragers worden op zeker tijd geconfronteerd met de vraag hoe zij hun bedrijf verder kunnen laten groeien zonder hen. Maar ook opvolgers staan voor een ontdekkingstocht in het familiebedrijf. Ze moeten het bedrijf leren kennen, hun potentieel ontdekken en durven inzetten. Ze moeten vertrouwen krijgen om te springen.

Een succesvolle overdracht begint met het in kaart brengen van uw persoonlijke wensen en deze van uw kinderen en familieleden en deze vervolgens bespreekbaar maken. Het eindresultaat is een uitgewerkt overdrachtsplan dat duidelijkheid schept voor alle betrokkenen en ervoor zorgt dat uw bedrijf kan groeien over generaties heen.

Wij zorgen ervoor dat:

 • U de verschillende overdrachtsscenario’s leert kennen die nauw aansluiten bij uw wensen en die van de betrokkenen in uw bedrijf.
 • Het overdrachtsproces bespreekbaar wordt gemaakt onder alle betrokkenen en iedereen inzicht en vertrouwen krijgt in de mogelijke scenario’s.
 • Er een gedeelde visie ontstaat over de toekomst van het bedrijf en de rol van de familie hierin, die gedragen wordt door alle betrokkenen.
 • Opvolgers gecoacht worden in hun groeitraject om zich klaar te stomen voor de opvolging van het familiebedrijf.
 • U zowel op financieel, organisatorisch, familiaal en psychologisch vlak voldoende zekerheid kan opbouwen om met vertrouwen uw zaak te kunnen loslaten.
 • U over een duidelijk plan beschikt om de overdracht op een efficiënte en gestructureerde manier aan te pakken.
 • Er duidelijkheid ontstaat over de toekomstige rol van familie in het bedrijf en dat de spelregels hiervoor worden vastgelegd in een familiecharter.

4. Hulp bij uitdagingen rond communicatie op de werkvloer

In familiebedrijven sijpelt het familiegevoel vaak door tot op de werkvloer: werknemers kiezen voor familiebedrijven omwille van de goede sfeer, omdat ze zich een deel van dezelfde familie voelen, en omdat ze willen samenwerken aan de groei van het bedrijf. Deze duurzame onderlinge relaties zijn in familiebedrijven soms gaandeweg verloren gegaan en vormen een extra hefboom voor het bedrijfssucces. Deze duurzame relaties ontstaan niet vanzelf, maar dienen gevoed te worden door een proces waar continu aan gewerkt wordt. Verbindende communicatie vormt hierbij de sleutel naar goede onderlinge relaties op de werkvloer die u de nodige slagkracht zullen geven om uw visie te realiseren.

Wij zorgen ervoor dat:

 • U en uw medewerkers beter begrijpen hoe communicatie werkt en hoe u communicatie kan verbeteren.
 • U en uw medewerkers een beter begrip hebben van wat conflict precies betekent en hoe jullie kunnen omgaan met de emotionele dynamiek die hiermee gepaard gaat.
 • U en uw medewerkers over een aantal succesvolle technieken beschikken om beter om te gaan met moeilijke situaties van medewerkers en klanten.
 • U en uw medewerkers meer inzicht hebben in de communicatiestijl en -patronen in uw bedrijf en hoe men deze kan verbeteren.
 • Er kwalitatieve verbindingen ontstaan tussen medewerkers die rekening houden met ieder zijn eigen behoeften én met die van de anderen.

Bedrijven en organisaties waarmee
wij samenwerken